Dodávateľ tepla MeT Šaľa, s.r.o. v Šali

Riadená technológia:

  • 3 tepelné zdroje: 2 plynové kotolne a geotermálny vrt
  • výmenníková stanica
  • 121 tlakovo nezávislých odovzdávacích staníc tepla (DOS) v prevedeniach UK/TUV a  UK
  • dvojrúrový distribučný teplovod

Odberné miesta zásobované teplom: cca 1500 bytov a 30 účelových objektov (Športová hala,...).

Aplikované riadiace a MaR systémy:

  • Procesné stanice DDC:  132 ks , Siemens PX, Siemens Saphir a Climatics
  • Riadené body Vstup/Výstup:  9200 ks
  • Komunikačná štruktúra - dispečing:  optika/LAN, dispečing Siemens Desigo
loading