Služby

Programovanie podstaníc rady Unigyr EMS 40

Na vlastných pracoviskách naši programátori vytvárajú aplikačné programy pre programovatelné podstanice typy RWP80.001, RWM82.001, PRU1.64, PRU10.64, PRS10.82.


Programovanie podstaníc rady Visonik

Na vlastných pracoviskách naši programátori vytvárajú aplikačné programy pre programovatelné podstanice typy PRV1.32, PRV1.64, PRV1.128 PRV2.00, PRV2.32, PRV2.64, PRV2.128.


Programovanie podstaníc rady Excel 5000

Vytváranie aplikačných programov pre programovatelné podstanice typy Excel 10, Excel 50, Excel 100 a Excel 500 podľa požiadaviek zákazníka od firmy Honeywell.


Programovanie podstaníc rady Saphir

Na vlastných pracoviskách naši programátori vytvárajú aplikačné programy pre programovatelné podstanice Saphir pre OEM partnerov Siemens s.r.o Slovensko .


Programovanie podstaníc rady DESIGO PX

Vytváranie aplikačných programov a ich simulácia na vlastných pracoviskách pre programovatelné podstanice typu PXC10, PXC12, PXC22, PXC36, PXC52, PXC64/128-U .


Programovanie podstaníc Delta Controls ORCA

Vytváranie aplikačných programov a ich simulácie na vlastných pracoviskách pre programovateľné podstanice typu DSC a DAC podľa požiadaviek zákazníka.

loading