Robotická paletizácia krabíc

Robotická paletizácia krabíc je riešená paralelne pre dve palety so systémom DCS (Dual Check Safety), kedy operátor može za pohybu robota manipulovať s druhou paletou.

Súčasťou dodávky bolo kompletné riešenie vrátane lepičky, dopravníkov a tlačiarne.

loading