Robotické nakladanie dielov CNC

Robotická bunka, ktorá obsahuje robota FANUC M10iA/7L slúži na nakladanie dielov a výmenu nástrojov pre CNC Robodrill. Súčasťou dodávky je dopravníkový systém s výťahom na nakladanie a odoberanie dielov. 

Zaujímavým prvkom je výmenný gripper systém od spoločnosti Schunk, ktorý si automaticky mení gripper a nástroje pre CNC FANUC Robodrill.

loading