Robotické pracovisko 3D picking

V tejto aplikácii sme riešili potrebu vyberania dielov priamo z bedne, kde sú komponenty náhodne uložené.

Na danú aplikáciu bol použitý robot FANUC M20iA/35M s 3DAS vision systémom. Jedná sa o 3D projekciu, kedy je robot navádzaný v 3D priestore bez nutnosti polohovania vyberaného dielu.

loading