Robotické zakladanie presnidávok

Robotická bunka pre potravinársky priemysel, kde Delta roboty M2iA s vision systémom odoberajú komponenty - presnidávky z pásu a zapolohovávajú pre kartónovačku.

Prevedenie je do potravinárstva - nerezové a robot určený pre food. 

Takt linky je 130ks / min

loading