Budovy

Návrh je jednou z najdôležitejších častí komplexného riešenia systému riadenia energií v budovách. Všetci naši pracovníci majú neustále na pamäti, že nesprávne navrhnuté a realizované technické riešenie má za následok zníženie možností riadenia zariadení zdrojov tepla, chladu, elektriny ...

loading