Priemysel

Moderná automatizačná technika je jednou z hnacích síl pre technický pokrok a komerčný úspech na celom svete. Riešenia sú koncipované ako spolupráca komponentov priemyselnej automatizácie : Motory, Priemyselné počítače (PLC), Zobrazovacia grafika, Priemyselný manipulátor / robot.

INOVÁCIA V POHYBE

Roboty už roky demonštrujú výkonnosť a produktivitu svojej inovatívnej technológie v tisíckach aplikácií po celom svete.
Roboty sa používajú v takmer všetkých oblastiach automobilového priemyslu a jeho dodávateľských firmách, v medicínskej a laboratórnej technike ako aj v tréningových aplikáciách. So svojimi výkonnými riadiacimi jednotkami predstavujú tieto roboty efektívne, spoľahlivé a ľahko inštalovateľné riešenie pre všetky aplikácie od manipulácie s obrobkami alebo nástrojmi, kontrolu kvality, montáž malých i veľmi malých dielov až po komplexné úlohy, v ktorých riadiaca jednotka robota riadi aj celé zariadenie.


 

Presné operácie na malom priestore

Kompaktné paralelné rameno robota je so svojou inštalačnou plochou o veľkosti stránky A5 a  opakovacou presnosťou ±0,005 mm jedinečné na celom svete. S takouto presnosťou a dobou cyklu len 0,28s je takmer ideálne pre aplikácie s presným osadzovaním súčiastok.
 

Sila a presnosť

Vysokopresné AC servomotory pohybujú cez bezvôľové harmonické prevodovky jednotlivými osami robotov. Priamo po zapnutí napájania môže robot začať so svojou prácou, pretože každý motor má absolútny enkóder pre určenie polohy.

Flexibilné použitie

Keďže sú roboty vybavené so  štandardnou prírubou pre chápadlo, môžu sa na nich namontovať ľubovoľné chápadlá. Vo vnútri umiestnené káble a hadice zabraňujú zaháknutiu robota s perifériou. Cez bezsnímačovú identifikáciu kolízie reaguje robot na nepredvídateľné zrážky. Ďalej disponujú roboty funkciou mäkkého spínania osí pre zlepšenie skladacích procesov.


 

Univerzálne rozšíriteľný

Vzhľadom na veľký počet opcií a rozširujúcich kariet sa môže robot ideálne prispôsobiť svojmu pracovnému okoliu a  príslušnej aplikácii.  K tomu patria chápadlá ako aj zásuvné karty pre pripojenie do najrôznejších sietí ako aj rozšírenia vstupov/výstupov a mnoho ďalších.Od malého k veľkému riešeniu

Moderná automatizačná technika je jednou z hnacích síl pre technický pokrok a komerčný úspech na celom svete. Roboty nie sú koncipované ako špeciálne stroje pre individuálne riešenia, ale svoju úplnú flexibilitu rozvíjajú až ako komponenty kompletného systému.
Je jedno, či sa jedná o jednoduchú manipuláciu alebo komplexné úlohy, ako napr. Pre automobilový priemysel a jeho subdodávateľov, hospodárnosť a vysoká spoľahlivosť je to, čo pri všetkých aplikáciách stojí na prvom mieste.
Roboty spĺňajú túto úlohu vždy bravúrne.  

Ďalšími typickými aplikáciami pre tieto roboty sú manipulácia z obrobkami a nástrojmi, kontrola kvality, osadzovanie a montáž malých a miniatúrnych dielov ako aj manipulácia v medicínskej a laboratórnej technike.

Momentálne vieme manipulovať s výrobkom do hmotnosti až 2 300kg  s manipulačným dosahom 4,7m.

Kooperácia  Človek - Robot

S užitočným zaťažením 35 kg a rozsiahlymi bezpečnostnými certifikáciami posúva spolupracujúci robot CR-35iA hranice interakcie medzi robotom a človekom. Robot CR-35iA je vybavený zabudovanými snímačmi sily a obalený mäkkou gumenou kožou, takže dokáže pracovať bok po boku s ľuďmi bez potreby ďalších bezpečnostných zariadení. Operátori ho môžu navádzať, učiť alebo ho jednoducho odstrčiť.3D vyhľadávanie komponentov

Vysokorýchlostný snímač FANUC 3D Area Sensor je úplne integrovaný do riadiacej jednotky robota a používa technológiu zraku na vytvorenie okamžitých 3D máp. Tieto umožňujú robotu identifikovať a zodvihnúť voľné diely z koša a dosiahnuť časy cyklov od 8 do 12 sekúnd – aj v prípade, že sú diely špinavé, hrdzavé, mastné alebo ak napríklad v prípade vriec nevykazujú jasne rozoznateľný tvar. Nastavenie je jednoduché pomocou počítača alebo ovládača FANUC iPendant Touch.


Referencie z oblasti priemyslu:   

loading