Energetika

Väčšie prípadne technicky náročnejšie aplikácie systémov riadenia tepelnej energie dlhodobo navrhujeme, realizujeme, servisujeme hlavne v komunálnej sfére pre tepelné hospodárstva niektorých slovenských miest, podnikov.

Referencie z oblasti energetiky:

loading