Podpora

Pravidelný profylaktický servis ( prehliadka )

Pravidelné prehliadky systémov automatického riadenia výroby tepla a TUV na zariadeniach objednávateľa vykonaná dvakrát ročne na všetkých zdrojoch a centrálnych dispečingoch, ktoré objednavateľ spravuje alebo vlastní a zahŕňa kontrolu správnej funkcie centrálneho dipečerského počítača, systémové testy procesných staníc, kontrola snímačov a akčných členov, atď.


Pozáručný servis

Pozáručný servis systémov automatického riadenia na zariadeniach objednávateľa vykonaný na základe požiadavky objednávateľa zahŕňa demontáž opotrebovaných alebo inak poškodených prvkov systémov automatického riadenia, montáž nových alebo opravených prvkov systémov automatického riadenia, kontrola správnej funkcie programového a technického vybavenia, parametrizovanie jednotlivých regulačných okruhov, atď.


Havarijný servis

Havarijný servis systémov automatického riadenia výroby tepla a TUV na zariadeniach objednávateľa vykonaný na základe požiadavky objednávateľa zahŕňa zisťovanie poruchy, nefunkčnosti prvkov systémov automatického riadenia, demontáž opotrebovaných alebo inak poškodených prvkov systémov automatického riadenia, kontrola správnej funkcie programového a technického vybavenia, parametrizovanie jednotlivých regulačných okruhov, atď.


Kontrola snímačov úniku plynu a CO

Vykonávame kontrolu a kalibráciu snímačov úniku plynu a CO od firmy Lexmed podľa noriem STN 37 8312, STN 33 2000-4-41.

* Servis inštalovaných zariadení vo väčšine prípadov zabezpečujeme formou servisných zmlúv.

loading