CCN Group Považská Bystrica

Dodávka a inštalácia robota pre manipuláciu

V roku 2014 sme dodali a nainštalovali robota Mitsubishi RV-6SL pre CNC sústruh.

Robot komunikuje s CNC a mainupulje s obrobenými a neobrobenými prvkami. Ovládacia časť je na Mitsubishi PLC FX rady a prepojene s robotom Mitsubishi rady RV.

loading