Dodávateľ tepla TOMA, s.r.o. v Topoľčanoch

Realizácie MaR zariadení  pre dodávateľa tepla TOMA, s.r.o. v Topoľčanoch  

Riadená technológia:

  • Tepelné zdroje : Plynová kotolňa CTZ (inšt.výkon 32 MW) ,  Kogeneračná jednotka (inšt.výkon 24 MW)
  • Odovzdávacie stanice tepla (DOS): 160ks (tlakovo nezávislé v prevedeniach UK/TUV a UK)
  • dvojrúrový distribučný teplovod

Odberné miesta zásobované teplom: cca 8500 bytov a 16 účelových objektov (školy, administratívne, účelové  a podnikateľské subjekty...).

Aplikované riadiace a MaR systémy:

  • Procesné stanice DDC:  170 ks , Siemens PX, PRU,PRS,  Delta Controls DAC
  • Riadené body Vstup/Výstup:  6000 ks
  • Komunikačná štruktúra - dispečing:  optika / LAN,  vzdialený web-server prístup, dispečerské riadenie (BMS): 2x  Unigyr Insight, 1x D2000
loading