Predaj

Grafické centrály - hardware

Dodávame počitačové zostavy na základe požiadaviek zakazníka a potrieb aplikačného softvéru.


Dátový a komunikačný server PLD7.XX

Určený pre podstanice rady PRV2.XX s vizualizačným softvérom Visonic Insight prip. Desigo Insight.

loading