Predaj

Jednoduché regulátory teploty firmy Siemens - Synco 100

 Regulátory rady Synco 100 sú kompaktné a určené pre priamu montáž. Ponúkajú až 50 predprogramovaných aplikácii v závislosti na type regulátora. Ich zastúpenie je v oblasti vykurovania, vetrania, klimatizácie na reguláciu teploty teplej vody, chladiacej vody, vykurovacích systémov, výmenníkov, prívodného a odpadového vzduchu alebo solárneho zásobníka. Môžu sa použiť ako standalone regulátory s nadradenými systémami pre funkcie ohraničenia.


Modulárne regulátory firmy Siemens - Synco 700

Synco 700 reguluje, spína, monitoruje a komunikuje. Komunikácia cez zbernicu KONNEX s možnosťou vizualizácie – komunikačná centrála ACS700. Podporuje 50 preddefinovaných aplikácii z oblasti vykurovania, vzduchotechniky a klimatizácie, zmiešané HVAC aplikácie. Vhodné pre administratívne a komerčné budovy, obchody, bytové domy atď.


Štandardné regulátory firmy Siemens - Albatros

Štandardné regulátory rady Albatros RVA sú určené na ovládanie kaskád kotlov, reguláciu zmiešavacích okruhov podľa ekvitermickej krivky, ohrev TÚV atď (napr. solár). Podporuje preddefinované aplikácie, pomocou ktorých si rýchlo a jednoducho vyberieme potrebný(é) typ(y) regulátora (ov) z oblasti vykurovania. Vhodné pre bytové a nebytové objekty s vlastným vykurovaním atď.


Regulátory firmy Honeywell - Smile

Regulátory rady Smile DHC/SDC sú určené pre reguláciu systémov vykurovania a diaľkového vykurovania vrátane regulácie teploty teplej úžitkovej vody pre menšie a stredné aplikácie. Ovládanie 1- alebo 2- st. kotla, regulácia zmiešavacích okruhov podľa ekvitermickej krivky so samostatným časovým programom, ovládanie cez izbovú jednotku. Podporuje preddefinované aplikácie pre jednoduchší výber regulátora.


Riadiaca jednotka ,,DRV" pre vzduchotechnické jednotky

Riadiaca jednotka ,,DRV” zabezpečuje monitorovanie veličín, stavov a ovládanie akčných členov pre vzduchotechniku (VZT) podľa typu a charakteru. Ovládanie regulátora je zabezpečené uživateľsky jednoduchým 4-tlačitkovým 3-riadkovým LCD displejom. Regulátor je voľne programovateľný s predpripraveným aplikačným programom pre riadenie VZT. Regulátor disponuje komunikačnou zbernicou BACnet MS/TP pre pripojenie na nadradený systém alebo dispečerský počítač.


Ďalšie informácie, viď inštalačný a uživateľsky manuál.

DRV-Predná strana
DRV-Inštalačný manuál
DRV-Uživateľský manuál

loading