Predaj

MBus/BACnet GATEWAY, typ: MBG-MSTP

Komunikačný prevodník pre diaľkový prenos a konverziu dát z MBus do BACnet protokolu

Zariadenie MBG-MSTP je mikroprocesorom riadený komunikačný prevodník /Gateway/, určený pre konverziu dát z MBus do BACnet protokolu.
Gateway umožňuje pripojiť a integruje až tri rôzne MBus štandardizované zariadenia, čo sú najčastejšie merače spotreby médií v budovách, ktorých dáta konvertuje do komunikačnej BMS operátorskej siete na platforme protokolu BACnet MS/TP prostredníctvom vstavaného rozhrania MSTP RS485.

Hlavné črty zariadenia:

• Počet pripojiteľných MBus zariadení -meračov médií: 3 (maximum 4, pri štandardných podmienkach)
• MBus štandardizácia a široká kompatibilita signálov
• Plno automatická prevádzka s LED indikátormi stavov
• Napájanie: SELV AC 24V/ 50-60 Hz, 2VA
• RS485: Unit Load = 0,25
• Kompaktné plastové púzdro malých rozmerov s uchytením na DIN lištu


Typické použitie:

Meracie aplikácie s diaľkovým prenosom dát na dispečerské pracovisko. MBG-MSTP Gateway umožňuje integráciu, konverziu a transfer dát so štandardizovaných MBus zariadení – meračov ( tepla, chladu, vody-prietoku, spotreby elektriny...) do BMS operátorského systému v BACnet protokole - na dispečerské pracovisko centralizovaného riadenia. (viď príklad v: „Na stiahnutie“)


SW- Príslušenstvo:

Softvérový produkt MBG-MSTPswTOOL-lite je špeciálne vyvinutý programový nástroj typu “One to One” pre vykonávanie zmien konfigurácie a nastavenia parametrov prevodníka MBG-MSTP Gateway. (viď manuál v: „Na stiahnutie“)


HW-Príslušenstvo na dokúpenie:

Pomocný prevodník USB-RS485-1800-WE-BT potrebný pre funkcionalitu nastavovacieho softvéru „MBG-MSTP swTOOL-lite“ ako rozhranie prepojenia medzi MBG-MSTP Gateway a PC.


Na stiahnutie:

loading