Služby

Diagnostika káblových vedení

Diagnostiku zabezpečujeme reflektomerom , ktorý slúži na presne meranie dĺžky káblov od 10 m do 3km s presnosťou 1%, lokalizáciu porúch na symetrických telekomunikačných kábloch a energetických kábloch v beznapaťovom stave.

loading