Služby

Projekty pre stavebné povolenie

Vyhotovíme projektovú dokumentáciu pre stavebné povolenie profesie elektro a MaR.


Projekty pre realizáciu

Zostavíme projektovú dokumentáciu pre realizáciu profesie elektro a MaR vrátane inžinierskej činnosti a tvorby rozpočtu.


Projekty skutočného vyhotovenia

Zakreslíme Váš skutkový stav profesie elektro, MaR a vyhotovíme projektorú dokumentáciu.

loading