Služby

Desigo Insight v1.1, v2.2, v2.3

Aplikačný softvér pozostáva z tvorby technologicko-grafického užívateľského rozhrania, ktorý je naviazaný na technologický proces. Zakomponovanie alarmových hlásení (alarmov), trendov a ďalších prvkov, ktoré sú potrebné k plnohodnotnému riadeniu technológie.


Unigyr EMS 40

Software pre centrálny dispečing podstaníc rady PRU, PRS, RWP vo verzií Insight a Insight light výrobcu Siemens


D2000 Actis

Vytváranie grafických centrál zahŕňa základný programový balík (licencia D2000) a vizualizačný program, ktorý pozostáva z vizualizačných obrázkov, trendov, alarmov, atď.


ORCAview

Operátorský softvér pozostáva z tvorby technologicko-grafického užívateľského rozhrania, ktorý znázorňuje technologický proces. Zakomponovanie alarmových hlásení (alarmov), trendov, multi-trendov a ďalších prvkov, ktoré sú potrebné k plnohodnotnému riadeniu technológie.

loading